ZZP Boekhouder Organisatie is dé aangewezen partner voor het Midden- en kleinbedrijf ten aanzien van de financiële dienstverlening in regio Amsterdam. Innovatie staat bij hen hoog in het vaandel alsook het continue streven naar een optimale dienstverlening met behulp van de nieuwste technieken. Door onder andere onze ruime kennis, jarenlange ervaring en een uniek netwerk kunnen wij u ervan verzekeren van toegevoegde waarde te zijn voor uw onderneming.

U kunt uw financiële administratie al vanaf €95,- per maand laten verzorgen bij ZZP Boekhouder Organisatie. Wij bieden onze diensten aan in een totaalpakket voor een vast bedrag per maand. Een boekhouder zonder verrassingen of onverwachte facturen

Een totaalpakket bestaat meestal uit:

 •     Het inrichten, verwerken en controleren van de administratie
 •     Diverse belastingaangiftes waaronder de omzetbelasting en inkomstenbelasting
 •     Opstellen van de jaarrekening
 •     Tussentijdse rapportages en prognosecijfers
 •     Toeslagen, bezwaren en overige zaken gerelateerd aan de Belastingdienst
 •     Advies in boekhouding, fiscale en ondernemerszaken.

Bent u benieuwd of u kunt besparen op uw belastingen? Denkt u ook vaak: ‘betaal ik niet al jaren te veel?’. Hoe kan het dat de buurman zonder zorgen die nieuwe Tesla aanschaft? Heb ik eigenlijk een boekhouder of een accountant nodig? Is er geen mogelijkheid om gebruik te maken van faciliteiten vanuit de gemeente Amsterdam, die mij een mogelijkerwijs een (groot) financieel voordeel op kunnen leveren? Waarom hou ik aan het einde van de streep €0 over?

Dit zijn vragen waarbij wij u graag willen helpen om een antwoord te vinden. ZZP Boekhouder Organisatie nodigt ondernemers graag uit voor een gratis kennismakingsgesprek of een bezoek aan ons tijdens de inloopdagen. Op deze manier kan een eventuele samenwerking nader worden toegelicht. Daarnaast behoort een vrijblijvend adviesgesprek ook te allen tijde tot de mogelijkheden. Neem daarom z.s.m. contact op met één van onze medewerkers of vul dit webformulier in voor meer informatie en ons team zal dan op korte termijn contact met u proberen op te nemen.

ZZP Boekhouder Organisatie is opgericht door jonge ondernemers. Mogelijk zijn het de jongste ondernemers die een dergelijk groot boekhoudkantoor zijn gestart. Met beleid en grote bedachtzaamheid hebben wij een collectief weten te vormen. Hetgeen heeft geleid tot de meest ambitieuze en intelligente groep van jonge boekhouders voor de Nederlandse ondernemer. Allen zijn steeds in het bezit van een goede financiële achtergrond en hebben daarnaast veel kennis van nieuwe technieken in gebieden zoals marketing, techniek, internet, software en oplossingen.

Daarnaast onderscheiden wij ons met name van de concurrent door niet de omzet als leidraad te nemen. Wij richten ons op het leveren van werk van goed kwaliteit alsook op het te allen tijde kunnen voorzien in een goed en snel antwoord op uw vragen. Wij willen graag de conversatie met u aangaan om samen tot een goede oplossing te komen om zoveel mogelijk voordeel voor u te creëren. Alle mogelijke bedrijfsprocessen worden grondig geanalyseerd en verbeterd. Op deze manier kunnen er winsten worden geboekt op gebieden waarbij anderen dit niet doen!

ZZP Boekhouder Organisatie werkt vanuit drie verschillende vakgebieden. Allereerst hebben we de afdeling Administratief, welke zich dagelijks bezig houdt met de administratie van de ondernemingen. Ten tweede is er de afdeling Fiscaal. Deze afdeling houdt zich dagelijks bezig met zaken die betrekking hebben op de belastingen. Op deze afdeling wordt dagelijks rekening gehouden met de meest recente wetswijziging en de meest recente jurisprudentie. Het betreft hier immers een dynamisch rechtsgebied welke constant aan verandering onderhevig is. Fiscaal advies kan leiden tot belastingbesparingen. Er zijn tal van regels, kortingen, heffingen, aftrekken, subsidies en andere mogelijkheden om op het fiscale vlak geld te besparen. Wij zullen u helpen bij een zo effectief mogelijke toepassing. Tot slot is er nog een afdeling advies. Deze afdeling zet zichzelf in om u het beste advies te geven voor uw bedrijf ten aanzien van uw bedrijfsvoering. Denkt u hierbij o.a. aan advies op het gebied van software, marketing, import & export, de belastingdienst, betalingsregelingen, bedrijfsovernames, fusies etc. etc. Ondanks dat deze afdelingen van elkaar gescheiden zijn, werken zij toch veel samen. Onze collega’s houden veel contact met elkander om ervoor te zorgen dat elke individuele ondernemer zich tevreden voelt met onze dienstverlening.

Een onderneming besteed zijn administratie uit bij gebrek aan kennis of personeel. Het uitbesteden van de administratie kan echter hoge kosten met zich meebrengen. Een veel gestelde vraag daarbij is: ‘moet ik de administratie uitbesteden of zal ik het zelf verzorgen?’. Het antwoord hierop is niet altijd eensluidend. Afhankelijk van voornamelijk de grootte van het bedrijf maar ook andere factoren kunnen wij u een eerlijk antwoord geven op deze vraag. Een combinatie van beiden, namelijk het zelf deels verzorgen van de administratie en het overige deel uitbesteden, behoort ook tot de mogelijkheden.

Er zijn een redelijk aantal ondernemers die de boekhouding zelf doen. Dit kan zijn omdat zij dit simpelweg heel goed kunnen of zij dit zijn gaan proberen met als achterliggende gedachte het besparen van kosten. Een kleine ondernemer (ZZP’er) kan dit met behulp van het internet, vrienden en kennissen prima zelf regelen. Een grote onderneming zal echter snel tegen de lamp lopen doordat het geconfronteerd zal worden met verscheidene ingewikkelde onderwerpen.

Een kleinere, groeiende onderneming schakelt veelal een boekhouder of een administratiekantoor in. Een boekhouder biedt een tal van diensten aan die een onderneming kan ondersteunen. Deze diensten zijn voor het gros van de ondernemingen voldoende. Pas bij zeer grote ondernemingen voldoet een boekhouder niet meer aan de wettelijke vereisten. In dergelijke gevallen is het inschakelen van een accountant noodzakelijk. Deze grote ondernemingen moeten immers verantwoording afleggen veelal t.a.v. de aandeelhouders. De accountant is daarbij bevoegd om de daarbij behorende documenten te tekenen.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van enkele factoren. Denkt u hierbij aan de aard, de behoefte en de verplichting van de betreffende onderneming. De aard bepaalt welke kennis een specialist nodig heeft. De behoefte is afhankelijk van het gevoel en de wensen van de ondernemer. De verplichtingen zijn verankerd in het recht maar verschillen per rechtsvorm.

Een boekhouder kan in principe dezelfde activiteiten verrichten als een accountant. Dit geldt niet in elke situatie maar geldt wel bij het gros van de ondernemingen in Nederland. Ten aanzien van de middelgrote onderneming geldt het hierboven genoemde bijvoorbeeld wel. Ten aanzien van een grote onderneming echter niet. Deze kan bijvoorbeeld deels worden bijgestaan door een boekhouder, maar is verplicht om een accountant te raadplegen bij diverse wettelijke verplichtingen.

ZZP Boekhouder Organisatie adviseert in discussie te gaan met zowel de boekhouders alsook de accountants. Maakt u daarbij een juiste keuze. Ondernemers wisselen niet graag van adviseur maar laten zien dit vaak wel te doen wanneer het slecht gaat met de onderneming of met de administratie. Op dit moment is het echter al te laat. U kunt beter preventief handelen en informatie opvragen bij meerdere partijen.

Eén van de uitgangspunten bij ZZP Boekhouder Organisatie is dat de effectiviteit te allen tijde niet mag worden aangetast door de technologie. Met deze achterliggende gedachte worden de mogelijkheden overwogen voor de desbetreffende onderneming, om de administratie zo effectief mogelijk aan te leveren. De aanlevering alsook de overdracht is van essentieel belang omdat juist hier veel informatie, tijd en tot slot ook geld verloren zou kunnen gaan. De aangeboden diensten op het gebied van administratie zijn als volgt:

 • De administratieve inrichting van de onderneming
 • Het adviseren in de keuze van de juiste software op basis van de behoeften van de onderneming en de werknemers die de software moeten gebruiken. De juiste boekhoudsoftware vormt de basis van een correcte financiële informatieverwerking binnen de onderneming.
 • Debiteuren- en crediteurenbeheer
 • Het verwerken van de administratie
 • Financiële rapportages en ondersteuning bij financieringsaanvragen en overige zaken

ZZP Boekhouder Organisatie is een toonaangevend partner binnen de nationale belastingadviespraktijk. Wij behartigen zowel de belangen van onze zakelijke klanten, alsook onze particulieren. Doordat ons fiscale team zich veelal richt op de actualiteiten en dus veel rekening houdt met de meest recente wetswijzingen en jurisprudentie, kunnen zij altijd op een juiste wijze inspelen op een zo laag mogelijke belastingverplichting voor u als ondernemer. Vele belastingen die u wettelijk verplicht bent af te dragen zijn zogenaamde ‘aangiftebelastingen’. Dit houdt kortgezegd in dat u zelf aangeeft wat u van mening bent af te moeten dragen. Indien u echter fouten maakt in de aangifte kan dit leiden tot problemen met de belastingdienst. Om eventuele problemen te voorkomen kunt u de belastingaangifte laten invullen. ZZP Boekhouder Organisatie verzorgt de volgende belastingaangiftes:

 • De omzetbelasting, ook wel bekend als de belasting toegevoegde waarde (btw), is een belasting die een ondernemer over zijn producten en/of diensten moet berekenen. Een onderneming is tevens verplicht een btw-administratie bij te houden.
 • De inkomstenbelasting voor particulieren of ondernemers is een belasting die eenmaal per jaar moet worden ingediend. Een onderneming kan bepaalde kosten aftrekken waardoor zij uiteindelijk minder belasting hoeft af te dragen. Binnen de aangifte inkomstenbelasting is dan ook vereist dat er een jaarrekening wordt toegevoegd. Met behulp van de aangifte en de bijbehorende jaarrekening kan uiteindelijk de belastbare winst worden berekend. Dit kan leiden tot een teruggave van belasting of een verplichting tot het betalen van belasting. Overigens zijn er ook extra regelingen voor ondernemers beschikbaar die extra aftrek bieden. Vraag hiervoor naar een specialist.
 • De vennootschapsbelasting is een belasting welke door een rechtspersoon verschuldigd is. Denkt u hierbij o.a. aan een besloten vennootschap (BV), een naamloze vennootschap (NV), een stichting of een vereniging. Er bestaan overigens uitzonderingen waarbij vennootschapsbelasting niet afgedragen dient te worden door bepaalde rechtspersonen.
 • De loonbelasting is een belasting die wordt geheven over de uitgaven betreffende de arbeidskosten aan personeel. Er zijn strikte regels m.b.t. de administratie van het personeel. De personeelsadministratie dient daarom erg goed te worden bijgehouden om problemen te voorkomen.
 • Toeslagen zijn geen belastingen, maar deze twee termen gaan haast gepaard en verdienen aldus hierbij genoemd te worden. Een toeslag wordt bepaald aan de hand van het belastbare inkomen. Het belastbare inkomen wordt bepaald aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting.

De kosten om uw boekhouding of administratie uit te besteden bij ZZP Boekhouder Organisatie worden berekend aan de hand van onze handige rekenmodule. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en weet u altijd waar u aan toe bent. De prijs wordt sterk beïnvloed door het aantal transacties. Hiernaast is er de mogelijkheid om specifieke diensten aan of uit te zetten. Denkt u hierbij aan de tussentijdse rapportages of de adviesgesprekken. Zaken als het inrichten van de administratie en software kunnen wij niet meenemen in de module. Dit heeft als oorzaak dat dit sterk afhankelijk is van uw omgeving.

Het betalen van de (berekende) kosten kan op een aantal manieren geschieden. Zo kunt u kiezen voor een maandelijkse betaling, een betaling per kwartaal of een eenmalige jaarlijkse betaling. Mochten uw wensen niet (concreet) vermeld staan in de rekenmodule, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze medewerkers. Zij zullen u helpen met een advies op maat. Ook kunt u natuurlijk een afspraak maken. Wij staan klaar om u van dienst te zijn.

Bent u tevreden over uw huidige situatie? Heeft u daarnaast bepaalde doelen of wensen? Wilt u weten of deze haalbaar zijn en zo ja, hoe? Wacht dan niet langer. ZZP Boekhouder Organisatie nodigt ondernemers en particulieren graag uit om onbeantwoorde vragen te voorzien van een professioneel, juridisch kloppend antwoord. Mogelijk leert u nieuwe dingen kennen waarvan u nooit eerder had gehoord!

Dit geldt eveneens voor de startende ondernemer. Juist de startende ondernemer heeft veel aan juiste informatie en eventueel begeleiding indien gewenst. Het starten van een onderneming is immers geen kattenpis. Volgt u hierbij de regels maar volgt u vooral ook de ondernemingen die het op dit moment goed doen! Houdt het simpel en de starter kan uitgroeien tot een enterprise.

U vindt de juiste boekhouder door allereerst uzelf goed te laten informeren. U start met een zogenaamd ‘buurtonderzoek’. Op deze manier kunt u met hulp van uw naasten beslissen welke boekhouders er in uw profiel passen. Allereerst is het handig de locatie of de regio te bepalen waar u uw financieel dienstverlener wilt hebben.

Bedenk daarnaast wat u precies wilt van uw boekhouder. Schrijft u alles netjes op, zodat u dit later eventueel niet vergeet. Ga nu langs bij ongeveer 3 boekhouders en stel al uw vragen. Vergelijk de boekhouders aan de hand van de bezoeken en vel een oordeel.

Het allerbelangrijkste hierbij is om een ‘klik’! Een klik met de boekhouder. Er wordt heel wat gecommuniceerd met een boekhouder en niet altijd alles is duidelijk. Uitleg geschied het beste wanneer beide partijen goed met elkaar overweg kunnen. Dit is wat wij bedoelen met de zogenaamde ‘klik’. Overigens is naast het hiervoor genoemde ook een duidelijke prijsafspraak van groot belang. Welke diensten krijgt u en voor welke prijs krijgt u ze?

Er zijn redelijk een aantal boekhouders in Amsterdam. Naar aanleiding van gegevens van Ad Hoc Data kunnen wij concluderen dat er medio 2014 ongeveer 345 boekhouders gevestigd zijn in Amsterdam. Hierbij hebben wij de administratiekantoren meegerekend en de accountants buiten de berekening gelaten.

Wat is PRO Boekhouders?

Pro Boekhouders is een platform op het internet waarop boekhouders uit heel Nederland, aldus ook uit Amsterdam, staan vermeld. Bij het zoeken naar een boekhouder of specialist kunt u dus ook terecht op www.boekhouders.pro. Met behulp van dit platform is het tevens mogelijk om offertes aan te vragen bij meerdere boekhouders tegelijk. Dit kan binnen zowel binnen Amsterdam alsook daarbuiten.

Boekhouder Amsterdam
 • Amsterdam
 • Noord-Holland
 • Nederland