Veel ondernemers vragen zich af of zij verplicht zijn om een jaarrekening op te stellen. Het antwoord hierop is niet altijd eensluidend. Niet elke onderneming is namelijk verplicht om een jaarrekening op te laten stellen. Dit is sterk afhankelijk van de rechtsvorm. Bij ZZP Boekhouder Organisatie zijn wij ervan overtuigd dat het laten samenstellen van een jaarrekening toch te allen tijde cruciaal is. In het navolgende vindt u enkele redenen die ons standpunt ondersteunen:

  • Met behulp van deze essentiële informatie kunt u bepaalde beslissingen die uw bedrijf aangaan, beter maken alsook onderbouwen.
  • Bovendien is bij de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers vereist dat er een balans met winst- en verliesrekening wordt ingevuld. Een jaarrekening bevat deze informatie en is dus zeer handig.
  • Denkt u daarnaast ook aan uw kosten. Met behulp van de jaarrekening kunt u zien waar bespaard kan worden en waar de besparingen minder effectief zijn.
  • Bij bijvoorbeeld kredietaanvragen, aanvraag huurwoning en hypotheken wordt altijd om een jaarrekening verzocht.
  • Tot slot noemen wij als laatste voorbeeld de overzichtelijkheid door voorgaande jaren te kunnen vergelijken met het afgelopen jaar. Dit is mogelijk wanneer u ieder jaar een jaarrekening laat samenstellen. Op basis van deze gegevens kunt u zien of de zaken positief verlopen ten opzichte van vorig jaar, of dat er mogelijkerwijs dingen veranderd moeten worden.

Tussentijdse rapportages

Bij tussentijdse rapportages dient u te denken aan een periodieke beoordeling van de administratie. Mogelijk hierbij is dat dit aan het eind van het jaar gebeurt, maar een tussentijdse beoordeling van het eerste kwartaal bijvoorbeeld is uiteraard ook mogelijk. Een tussentijdse rapportage is dus eigenlijk een jaarrekening die zich richt op een bepaalde periode. ZZP Boekhouder Organisatie vindt het daarom ook ontzettend belangrijk om uw cijfers te allen tijde up-to-date te hebben. Het doel hiervan is om dergelijke rapporten snel samen kunnen te stellen wanneer u hierom verzoekt.

De jaarrekening is niet louter een financieel verslag van uw ondernemersactiviteiten over het afgelopen jaar. Zij is immers ook het vertrekpunt voor het toekomstige beleid. Om uw strategie en toekomstbeeld voor het komende jaar te bepalen kunnen wij samen met u prognoses opstellen. Hiermee staat ZZP Boekhouder Organisatie u proactief bij.

Ondernemingsplan

Wanneer u een onderneming wilt beginnen is het verstandig eerst een ondernemingsplan te maken. “Ben ik hiertoe verplicht?”, vragen vele ondernemer ons. Het antwoord hierop is afhankelijk van enkele factoren. In principe bent u niet verplicht een ondernemingsplan op te stellen. ZZP Boekhouder Organisatie raadt u aan om dit wel te doen. Net als de administratie vormt een ondernemingsplan de juiste basis voor een onderneming en vergroot de kansen op succes. In sommige gevallen is het bovendien verplicht om een sluitend ondernemingsplan te maken. Dit is vaak het geval wanneer er bij een bank om krediet gevraagd moet worden. ZZP Boekhouder Organisatie is in het bezit van ruime kennis en veel ervaring op dit vlak. Ook voor uw ondernemingsplan staan onze mensen klaar om met volle overtuiging aan de slag te gaan!