Jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening geeft inzicht in de onderneming. Een jaarrekening is geen vereiste van de Belastingdienst. Echter bestaat de administratieplicht en moet een ZZP'er toch een balans & winst- en verliesrekening invullen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Financiële instellingen vragen vaak naar een jaarrekening opgesteld door een accountant of boekhouder.

Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening, kengetallen, grondslagen en een toelichting. Aan de hand van de balans kunt u uw bezittingen en schulden aflezen. De winst- en verliesrekening omvat uw gerealiseerde omzet en de gemaakte kosten. Met andere woorden, de winst- en verliesrekening vertelt u of er winst is gemaakt dan wel verlies is geleden. Ter afsluiting vertelt de toelichting hoe de cijfers tot stand zijn gekomen.

Vaste prijs van
EUR80,- per uur
  • Een professionele jaarrekening of prognose
  • Vaak vereist voor diverse financiële instellingen
  • Balans & winst- en verliesrekening
  • Toelichting op de balans en winst- & verliesrekening
  • Grondslagen
  • Vergelijkende cijfers
  • Kengetallen