Een afschrijvingsstaat wordt veelal gebruikt voor het berekenen van de immateriële- & materiële vaste activa en de hierbij behorende afschrijvingen. Wanneer u een investering doet als ondernemer (een aankoop voor uw bedrijf van €450 of meer), moet u hierop afschrijven. Afschrijven gebeurt vaak in vijf jaar of 20%. Er zijn ook gevallen met tien jaar en/of 10% en andere percentages. Afschrijven betekent dat u de "investering" op de balans activeert en de kosten over bijvoorbeeld vijf jaren aftrekt.

ZZP Boekhouder Organisatie gebruikt voor het berekenen van de activa en de afschrijvingen boekhoudsoftware zoals Exact, maar ook simpele excel staatjes. Hieronder kunt u een afschrijvingsstaat downloaden. De cijfers die gebruikt zijn, zijn fictief, maar geven wel een goede indruk van de werkelijkheid. Als u de afschrijvingsstaat voor het eerst ziet kan alles redelijk verwarrend zijn. Schroom dan ook niet om de klantenservice te bellen. Zij leggen u graag uit hoe het allemaal werkt.