Faillissementen van debiteuren/afnemers, uw huisbank zegt het krediet op, problemen bij herfinanciering van uw schulden. De afgelopen periode is het voor vele ondernemers een economisch moeilijke en benarde tijd. Dit is vaak onvermijdbaar. Het is echter wel van groot belang om de risico’s voortijdig op te sporen. Zo kunnen wij met u samen voorkomen dat dit leidt tot een onomkeerbare situatie. ZZP Boekhouder Organisatie is in het bezit van de kennis die nodig is om op tijd te anticiperen op dergelijke zaken. Daarnaast hebben wij ook veel ervaring met soortgelijke zaken. U mag van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen en dat wij uw onderneming behandelen alsof het ons eigen is.

Wij gaan op dat moment in een hoog tempo te werk. Wij nodigen u uit om langs te komen en nemen in gezelschap met u de aanmaningen, aanslagen en dwangbevelen met u door. Wij ordenen en analyseren uw administratie en borduren voort daarop. De oplossing(en) bespreken wij nader met u, waarna wij gezamenlijk een plan zullen uitstippelen.

Indien het onverhoopt voorkomt dat u en/of de rechtspersoon niet langer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de rechtbank het faillissement uitspreken. In zo’n situatie wordt door de rechtbank een curator aangesteld. De taak van de curator is om de activa van de onderneming om te zetten in geld, zodat dit vervolgens onder de schuldeisers verdeeld kan worden. ZZP Boekhouder Organisatie leeft mee en is ervan bewust dat zo’n situatie grote gevolgen voor u kan helpen. Door u op de juiste manier te ondersteunen en te adviseren, kunnen wij ervoor zorgen dat de schade zo klein mogelijk blijft.