Een fusie is het samengaan van twee voorheen zelfstandige ondernemingen. Hiermee wordt meteen de nadruk op het verschil met een bedrijfsovername gelegd. Immers, bij een fusie wordt gelijkheid tussen die voorheen zelfstandige entiteiten geïmpliceerd. Bij een overname krijgt de overnemende persoon/onderneming het ‘voor het zeggen’ bij de ander. Zowel fusies als bedrijfsovernames hebben consequenties op economisch, juridisch alsook vooral fiscaal gebied. Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van de belastingwetgeving op het gebied van fusies.

 

De Belastingdienst ziet een fusie als een overdracht waarbij de waarde in het economisch verkeer in aanmerking genomen dient te worden. De winst die hieruit volgt is belast. Dit is storend voor bedrijven en maakt fusies soms onmogelijk. Echter zijn er mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de fusievrijstelling. Doordat ZZP Boekhouder Organisatie een afdeling fiscaal heeft die zich toewijdt tot belastingzaken, zijn wij altijd op de hoogte van faciliteiten vanuit de belastingdienst die u voordeel kunnen opleveren. Wanneer u bij ons aanklopt bent u verzekerd van een goede dienstverlening. Wij zorgen ervoor dat u niet meer betaald dan u eigenlijk zou moeten.