Het ministerie van Financiën is binnen Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van rijksbelastingwetgeving. Deze taak wordt feitelijk uitgevoerd door een instantie die elke Nederlander van volwassen leeftijd hoogstwaarschijnlijk kent, de Belastingdienst. Belastingen vormen het grootste deel van de inkomsten van de overheid. Daarbij leveren de omzetbelasting en de loonbelasting de Nederlandse staat het meeste op. Een eenmanszaak met personeel in dienst bijvoorbeeld, heeft vrijwel altijd met deze belastingen te maken. U dient aan te geven (aangifte) wat u volgens uzelf verplicht bent te betalen, de belastinginspecteur controleert dit later. Het is dan belangrijk om hier geen fouten in te maken.

De vele belastingen zijn voor veel ondernemers te ingewikkeld om bij te houden. Hierom biedt ZZP Boekhouder Organisatie aan om deze zorgen bij u weg te nemen. Wij nemen dit werk graag van u over en zorgen ervoor dat dit foutloos en ook zo veel mogelijk in het voordeel van u en  uw onderneming wordt gedaan. Bij ons zit u goed!