De plicht tot het afdragen van loonbelasting voor u als ondernemer, ontstaat zodra er personeel in dienst wordt genomen. Daarnaast ontstaat diezelfde verplichting ook wanneer u als werknemer in dienst treedt bij uw eigen onderneming. Dit is vaak het geval bij de besloten vennootschap (bv). De loonbelasting bestaat uit belastingen en sociale premies. U dient deze in te houden op het salaris van uw werknemers.

De aangifte loonbelasting dient iedere maand ingevuld en betaald te worden. Naast het drijven van de onderneming en het trekken van nieuwe klanten is dit voor veel ondernemers een doorn in het oog. ZZP Boekhouder Organisatie verzorgt uw gehele loonadministratie en de aangifte loonbelasting. Zo kunt u uw kostbare tijd in uw onderneming steken.