Wanneer uw onderneming handelt in de vorm van bijvoorbeeld een BV of NV dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Naast de BV en de NV moeten ook stichtingen en verenigingen soms aangifte voor de vennootschapsbelasting doen. Uw onderneming betaalt vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Het belastbare bedrag kan worden uitgerekend door de belastbare winst te verminderen met de aftrekbare verliezen. De aangifte vennootschapsbelasting verschilt van de aangifte voor de omzetbelasting. Bij de btw-aangifte dien je de belasting direct te betalen. Daarnaast is het tijdvak voor het doen van aangifte vaak korter. De aangifte vennootschapsbelasting in tegendeel, dient pas aan het eind van het jaar ingevuld te worden.

De Belastingdienst wacht echter liever niet zo lang op haar geld. Er wordt dan ook van u verwacht dat er aan het begin van het fiscale jaar een schatting van de (toekomstige) winst wordt gemaakt. U ontvangt dan een voorlopige aanslag, die u in maandelijkse termijnen kan betalen. Zo betaalt u de belasting gedurende het hele jaar terwijl u normaal gesproken ook die winst maakt. Na afloop van het jaar dient u dan de aangifte vennootschapsbelasting in. Op dit moment is het duidelijk wat u aan belasting verschuldigd bent geweest gedurende het afgelopen jaar. De vennootschapsbelasting die u gedurende het jaar hebt betaald, verrekent u dan met de definitieve aanslag.

Cruciaal hierbij is om een goede schatting te maken en deze tussentijds te controleren. Mogelijk treden er veranderingen gedurende het jaar op die gevolgen hebben voor de hoogte van de vennootschapsbelasting. ZZP Boekhouder Organisatie anticipeert hier direct op. Door gebruik van de nieuwste software en professioneel personeel kunnen wij deze situaties direct opmerken. Op deze manier voorkomen wij dat u bijvoorbeeld te veel belasting betaald, maar ook dat u niet voor verrassingen komt te staan aan het einde van het jaar.