ZZP Boekhouder Organisatie respecteert de privacy van zijn klanten en bezoekers van de website. Zij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. Het verwerken van persoonsgegevens gaat volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens die wij verwerken kunnen worden ingedeeld in actief- en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn: cookies, gegevens over de browser, het besturingssysteem en meer. Actief verstrekte gegevens zijn gegevens die u ons toestuurt door middel van een aanmeldformulier of email.

SSL

De data die wordt uitgewisseld met ZZP Boekhouder Organisatie is versleuteld met een valide SSL Certificaat (2048 bits Comodo). Door middel van dit certificaat weet u dat uw gegevens niet bij derde partijen belanden. U kunt het certificaat bovenin de zoekbalk zien. (Groene balk).

Doeleinden website

De doeleinden van het verzamelen van passief verstrekte gegevens van bezoekers zijn uitsluitend voor het vergroten van onze klantenbestand en het vergaren van informatie om onze strategie te bepalen & dienstverlening te optimaliseren. De gegevens worden anoniem verwerkt. Zo weten wij niet welke browser of besturingssysteem u gebruikt, maar wel welk percentage van ons totale bezoekers.

De doeleinden van de actief verstrekte gegevens beperken zich tot contact en worden alleen intern gebruikt. Deze gegevens gaan nooit naar derden.

Klanten

Financiële gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. ZZP Boekhouder Organisatie gaat vertrouwelijk om met gegevens van haar klanten. De gegevens die wij gebruiken zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van ZZP Boekhouder Organisatie. Hiernaast worden hedendaagse technieken toegepast om privacy en veiligheid te garanderen.

Ontvangers

ZZP Boekhouder Organisatie behoudt zich het recht om gegevens ter beschikking te stellen aan derden.

Rechten betrokkenen

De betrokkenen (bezoekers) hebben de volgende rechten:

 • Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens
 • Bezwaar maken tegen, of verzoek tot beperking van verwerking van gegevens
 • Toestemming intrekken
 • Overdragen van gegevens
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactpersoon tot uitvoering van rechten

U kunt zich beroepen op uw rechten door contact op te nemen met Sunny Chander (ZZP Boekhouder Organisatie). Zijn gegevens zijn zichtbaar onder het kopje "contactgegevens".

Automatische verzameling en besluitvorming

De website van ZZP Boekhouder Organisatie verzamelt automtische gegevens die naar u te herleiden zijn. Helaas kunnen wij niet zonder. Wij zijn gebonden aan een hosting partij & het CMS Systeem dat wij gebruiken. Wij huren een server in bij The Registrar Company B.V. Deze server staat in Nederland. De gegevens staan dus letterlijk op Nederlandse bodem. De gegevens die automatisch worden verzameld:

 • IP-adressen
 • Browsertype
 • Besturingssysteem
 • URL’s die doorlinken naar andere sites
 • Informatie over de handelingen die op een Site zijn uitgevoerd
 • Data en tijden van de bezoeken

Drupal beveiliging

Het CMS systeem dat wij gebruiken is Drupal. Drupal wordt gebruikt door partijen als het Witte Huis, Terla & RTL4. Wij voeren continue updates uit zodat dit systeem ten alle tijden veilig blijft. Tevens wordt dit platform door meer dan één miljoen programmeurs in de gaten gehouden. De kans op datalekken is hierdoor sterk verlaagd. De mede-eigenaar (Sunny Chander) van ZZP Boekhouder Organisatie is tevens Drupal-developer.

Beveiliging

De beveiliging van de website nemen wij serieus. Zoals onder het kopje "Drupal" is te lezen voeren wij continue checks uit ten behoeve van de beveiliging.

Hiernaast is CBsec (Secure Communication) onze partner ten behoeve van de beveiliging.

Bewaartermijn

ZZP Boekhouder Organisatie bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uitsluiting

Wij sluiten niemand uit om de website van ZZP Boekhouder Organisatie te bezoeken.

Aanpassen

ZZP Boekhouder Organisatie behoudt zich het recht de privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website & pagina worden gepubliceerd.