Weet u niet meer wat uw betalingskenmerk voor één van de belastingen is. Met de tool op de site van de Belastingdienst is het betalingskenmerkt makkelijk te achterhalen. Er zijn diverse manieren om een betalingskenmerk te achterhalen.

U kunt onder andere uw sofinummer gebruiken om het betalingskenmerk te achterhalen. U kunt het kenmerk ook achterhalen door middel van uw aangifte-, aanslag-, of beschikkingsnummer. Het betalingskenmerk is meestal een logische opbouw van uw sofinummer, type belasting en/of periode. Vandaar dat de betalingskenmerken zo gemakkelijk te achterhalen zijn.

Letters Belastingdienst

Weet u niet meer welk letter u nodig heeft? dan kunt met de volgende link erachter komen waar de letters van de Belastingdienst voor staan. De letters van de Belastingdienst kunt u vinden op de volgende pagina: