Het reguliere rekeningnummer van de Belastingdienst voor het ontvangen en terugbetalen van belastingen waaronder de omzetbelasting, inkomstenbelasting en toeslagen is:

NL86 INGB 0002 4455 88 ten name van Belastingdienst Apeldoorn

Nieuw rekeningnummer overige zaken

Onderstaande belastingen moeten overgemaakt worden naar het nieuwe rekeningnummer 441290 van de Belastingdienst te Apeldoorn:

 • afkoopsommen landinrichtingskosten (LIK)
 • afvalstoffenbelasting (milieubelasting)
 • assurantiebelasting
 • belasting op personenauto's en motorrijwielen
 • belasting zware motorrijtuigen
 • btw-compensatiefonds gemeente/provincie
 • cijns (mijnbouwwet)
 • dividendbelasting
 • energiebelasting (milieubelasting)
 • grondwaterbelasting (milieubelasting)
 • houderschapsbelasting bussen en vrachtwagens (MB66)
 • kansspelbelasting
 • kolenbelasting (milieubelasting)
 • leidingwaterbelasting (milieubelasting)
 • ondernemingsradenheffing
 • oppervlakterecht (mijnbouwwet)
 • overdrachtsbelasting
 • prive-gebruik auto
 • teruggaven kerkelijke instellingen
 • verpakkingenbelasting
 • winstaandeel (mijnbouwwet)