Een jaarrekening is niet verplicht voor ZZP'ers, maar voor de aangifte inkomstenbelasting moeten deze gegevens wel bekend zijn. In de aangifte voor ondernemers moet een balans met winst- en verliesrekening worden ingevuld. Een jaarrekening bevat deze informatie. Een jaarrekening is dus zeer zeker wel handig.

Ook worden er voor kredietaanvragen, aanvraag huurwoning en andere zaken om jaarrekeningen gevraagd. Soms worden er ook toekomstig verwachte cijfers gevraagd. Deze worden meestal ook in een jaarrekening verwerkt.

Voorbeeld Jaarrekening

Indeling jaarrekening

Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming. Alle bezittingen (Activa) staan aan de linkerzijde van de balans. De rechterkant (Passiva) zijn de wijze waarop zij gefinancierd zijn.Zo is de formule: Bezittingen - schulden = eigen vermogen, altijd waar!

Naast de balans staat er in de jaarrekening een winst- en verliesrekening. Deze geeft een financieel overzicht van de opbrengsten en kosten van de onderneming. Het saldo winst/verlies wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Vaste prijs vanaf
EUR399,- per jaar
  • Een professionele jaarrekening of prognose
  • Vaak vereist voor diverse financiële instellingen
  • Balans & winst- en verliesrekening
  • Toelichting op de balans en winst- & verliesrekening
  • Grondslagen
  • Vergelijkende cijfers
  • Kengetallen